Hovedsiden

Etterslekt og aner til Dorothea Michaeline Angell og John Jacobsen

Vi som har laget denne nettsida arbeider med ei slektsbok der vi tar utgangspunkt i våre tippoldeforeldre, Dorothea Michaeline Angell (1812-1896) og John Jacobsen (1808-1860). De giftet seg 16. oktober 1831 og fikk syv barn. Vi henvender oss med dette til alle deres etterkommere i håp om å få tilbakemelding fra dere som vet eller tror dere er en av disse. I skrivende stund kan vi ikke si med sikkerhet hvor mange av deres etterkommere som vil komme med i boka, sannsynligvis et sted mellom 1300 og 1500, men målet er selvfølgelig å få med alle. Slektsboka vil også gi en oversikt over flere hundre av deres aner. Denne nettsida gir en smakebit på hva du vil finne i slektsboka.
Dorothea og John tilhørte begge Benkestok-slekta, som kan føres tilbake til 1300-tallet. Torleiv Trondsen Benkestok (1460 – 1504) tilhørte også Smør-slekta gjennom sin mor, Berguit Torleivsdatter. Smør-slektas stamfar var Jon Smørbalte som levde på 1000-tallet. Torleivs sønn, Trond ble gift med Anna Jonsdatter Haar (Haard) som kunne føre sine aner svært lang tilbake.

Vi, Einride Koteng og Halvor Koteng begynte så smått sommeren 2006 å snakke om at Guttorm Kotengs slektsbok fra begynnelsen av 80-tallet burde vært ført videre. Onkel Guttorm tok utgangspunkt i våre oldeforeldre Sofie og Johan Andersen, og førte denne slekta fram til år 1981. Han satte også opp en oversikt bakover langs ei Benkestok-linje. Den jobben han gjorde har hatt stor betydning for slektsinteressen i vår generasjon.
Etter en del forpostfektninger kom vi i gang i februar 2007. Målet var å registrere alle av våre oldeforeldre Sofie og Johan sine etterkommere født etter 1981. Dette er nå gjennomført, og vi har bestemt oss for å utvide prosjektet til å omfatte alle etterkommerne til oldemor Sofies foreldre, Dorothea Michaeline Angell og John Jacobsen.

Vi har benyttet oss av Charles Elligsens gransking av slekten Ellingsen. Han starter med Elling Christophersen som levde fra 1676 til 1730 og regnes som stamfar for Elligsenslekten, og har opplysninger om 11500 etterkommere frem til 1963. Om lag 600 av disse er etterkommere av Dorothea Michaline Angel og John Jacobsen. Les mer om Elling Chrisopersen her

Vi har også benyttet oss av Wilhelmine Brandts klassiker, Slægten Benkestok. I og med at både Dorothea og John tilhørte Benkestok-slekta, blir dette utgangspunkt for boka.
LES MER SLEKTEN BENKESTOK.

Flere andre slekter er giftet inn i denne slekta, bl.a. Angel, Blix, Storch, Norum og Soop. I disse slektene var det mange prester, lensmenn, kjøpmenn og jordeiere. Det finnes derfor mange tilgjengelige kilder.
LES MER OM ANGEL, BLIX, STORCH, NORUM OG SOOP HER.

Vi vil også ta for oss disse slektenes tilknytning til de gamle norske slektene Bjarkøy, Giske, Rein, Sudreim m.fl. og vise hvordan de er knyttet til de gamle norske, svenske og danske kongeslektene.
LES MER OM BJARKØYÆTTA HER.

Av Dorothea og Johns 7 barn førte disse slekta videre:
Christine Eline, gift med Andreas Michael Pedersen. De emigrerte i 1881-82 til Amerika med 8 barn. De har ei stor etterslekt i USA.
LES MER OM CHRISTINE ELINE OG ANDREAS HER

Jacobia Ovedia, gift med Amund Johnsen fikk 5 barn. Da Amund omkom på vei til Lofoten bare 39 år gammel, ble livet vanskelig for Jacobia.
LES MER OM JACOBIA OVEDIA OG AMUND HER

Ingeborg Margrethe, gift med Jacob Christian Andreassen fikk 4 barn.
LES MER OM INGEBORG MARGRETHE OG JACOB CHRISTIAN HER

Elling Olai var først gang gift med Karen Anna Larsdatter, de fikk fire barn hvorav det ene emigrerte til Amerika. Elling ble enkemann, og gift seg med sin tremenning Anne Elisabeth Hvid Tostrup, de fikk to barn og det ene emigrerte til Amerika.
LES MER OM ELLING OLAI OG HANS ETTERKOMMERE HER

Sofie Holberg, gift med Johan Jacob Andersen, fikk 9 barn. De bodde først på Torsvik i Meløy, men i 1884 selger de denne gården og kjøper Ner-Kongsvika i Lurøy.
LES MER OM SOFIE HOLBERG OG JOHAN JACOB HER

Bente Marie, gift med Hans Jørgen Mathisen, fikk 5 barn. En sønn emigrerte til Amerika.
LES MER OM BENTE MARIE OG HANS JØRGEN HER

Slektsbok
Som slektsgranskere har vi i dag helt andre muligheter enn det Charles Ellingsen og onkel Guttorm hadde. Tilgangen på kilder er mildt sagt enorm i forhold til på 1960- og 1980-tallet. Med et lite klikk på pcèn er vi inne i arkivene. Dette har ført til massevis av slektssider på nettet og gitt interesserte mulighet til å leite fram sine forfedre. Men det gjelder å holde tunga rett i munnen. Ikke alt man finner er like seriøst. Enkelte tar snarveier for å ”bevise” slektskap, så vi bør alltid være kritiske til det vi finner på slike slektssider.
I et forsøk på å øke interessen for slekta, arbeider vi nå med ei slektsbok om Dorothea og John sine etterkommere og deres opphav. Boka vil inneholde så mange relevante opplysninger om den enkelte som mulig.
LES MER OM SLEKTSBOKA HER

Personer som har markert seg.
For å gjøre boka til noe mer enn et oppslagsverk med navn og årstall, har vi samlet en del stoff rund folk i slekta som har markert seg. Her er et lite utvalg:

– En av våre forfedre stakk sin prest med kniv og skjelte ham ut for en ”kjeltringsprest, bandittprest og horeprest”?
LES MER OM OLE STORCH HER

– I Lurøy kirke henger ei snart 300 år gammel lysekrone gitt av vårt felles opphav Arnt Olsen Storch og hans ”Gudselskende Matrone” Johanne Mogensdatter?
LES MER OM ARNT OG JOHANNE STORCH HER

– I Bodin kirke henger det portrett av Hans Lauritsen Blix og hans kone Ingeborg Svendsdatter. Han var prost i Salten til sin død i 1666, og er 3.tippoldefar til vår tippoldemor Dorothea Michaeline Angel. Hans Lauritsen Blix finnes det en del stoff om. Han var en svært aktiv kropp, både til lands og til vanns.
LES MER OM HANS LAURITSEN BLIX HER

– Også i poesien er det mulig å finne stoff:
Ikke alle er klar over at ”Fiskervise” av Petter Dass opprinnelig er skrevet som bryllupsdikt til vårt felles opphav Judith Volqvartz og Rasmus Mortensen Angell da de giftet seg i 1703. (Brudlups Digt til Rasmus Angell i Nordlandene). ”Nordlands Trompet – Viser og Rim – Evangeliesangene”, side 225 – 228, utgitt ved Didrik Arup Seip på Aschehoug.
Billedkunstneren Karl Erik Harr har latt seg inspirere av dette diktet som er på 16 vers. Han viser Rasmus i stavnen, Hr. Petter ved roret og Judith som en dansende Sirene på bølgene.
LES MER OM JUDITH OG RASMUS ANGELL HER.

– Michael Hvid var tippoldefar til tippoldemor Dorothea og stiftsskriver i Nordland, ei stilling han ”arvet” etter sin svigerfar, Erik Blix. Stiftsskriveren kontrollerte kirkevergene som hadde til oppgave å forvalte kirkens eiendommer og inntekter i sognene.
I mer enn 40 år var han også godsbestyrer for Tromsøgodset, den nordligste delen av det opprinnelige Irgens-godset. I det meste av denne tiden var godset eid av baron Jacob de Petersen fra Amsterdam.
LES MER OM MICHAEL HVID HER

Kilder
Våre hovedkilder er Wilhelmine Brandt; Slægten Benkestok, Charles Ellingsen; Slekten Ellingsen, Thomas Norum; Slekten Norum og Slekten Blix, samt diverse slektssider på nettet, kirkebøker og folketellinger.
I Lurøyboka finner vi flere fortellinger om våre nærmeste forfedre. Rune Bang er redaktør for alle de 18 Lurøybøkene som er utkommet, og har gitt oss tillatelse til å bruke det stoffet vi måtte ønske.
I Slektsboka vil du finne henvisninger til alle brukte kilder.

Comments are closed.