Bjarkøy-ætta

og hvordan den knyttes til Giskeætta og Suderheimætta.

Griffen i Troms fylkesvåpen og Bjarkøy kommune –
våpen er hentet fra Bjarkøyættas våpenskjold og segl.

Bjarkøyætta er ei norsk høvdingeætt fra Hålogaland og  lendmannsslekt fra middelalderen som hadde hovedsete på Bjarkøya i Troms, men som etter hvert hadde omfattende jordegods flere steder i Norge. Ætta blir gjerne delt i eldre og yngre del.

Til den eldste delen kjennes Tore fra Bjarkøy som brant inne sammen med Harald Grenske (far til Olav Haraldsson). Tores sønner var Sigurd Toresson på Trondenes, rett sør for Bjarkøy, og Tore Hund på Bjarkøy som var med på å lede oppstanden mot kong Olav Haraldsson og personlig var med på å drepe kongen i slaget ved Stiklestad i 1030. Sigurds sønn, Asbjørn Selsbane  ble drept av kongens menn. Tore Hunds sønn, Sigurd Toresson fra Bjarkøy fikk ingen sønner, men hans datter, Ragnhild Sigurdsdatter ble giftet inn i Giskeætta ved Jon Arnesson fra Giske, sønn av Arne Arnesson. Jon nedstammet fra Erling Skjalgsson på Sola og Astrid Tryggvesdatter, søster av kong Olav Tryggvasson. Ragnhild og Jon fikk sønnen Vidkun Jonsson fra Bjarkøy som deltok i kong Magnus Berrføtts hær i Irland. Sigurd Jorsalfares sønn Magnus ble oppfostret hos Vidkun på Bjarkøy.

Den yngre delen stammer fra Ragna, søster til Vidkun Erlingsson. Ragna var gift med Bjarne Mårdsson, lagmann i Hålogaland. Til denne greina hører lendmann Erling Ivarsson som deltok i hærtokt mot Skottland i

1263-64. Han hadde to sønner, baron Bjarne Erlingsson (død 1313) og ridder Vidkun Erlingsson (død 1312). Ætta dør ut på mannssida med sønnen til Vidkun, Erling Vidkunsson, men føres videre gjennom dennes datter Ingebjørg Erlingsdatter. Hun var gift med Sigurd Haftorsson og med det gikk Bjarkøyættas store gods over til Suderheimsætta (Sudreimsætta). Sysselmann Bjarne Erlingsson, som deltok i riksstyret rundt 1300, døde før sin far og hadde ikke avkom.

Bjarkøyætta hadde en griff som den sentrale figuren i sitt våpenskjold og segl, uten at våpenfargene er kjent i dag. Dagens fylkesvåpen for Troms og kommunevåpenet for Bjarkøy er basert på segl fra Bjarkøyætta.

Artikkelen er hentet fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

Comments are closed.