Dorothea og John

Litt historie om Dorothea Michaline Angell og John Jacobsen

Øvre Valla gård ca 1935

Dorothea og John

 

 

 

 

 

 

 

Dorothea var født på Grønøya i Meløy i 1812 som datter av skipper og handelsmann Hans Christian Angell og Ingeborg Marie Hvid Angell, som døde i barselseng i 1813, bare 24 år gammel. Faren giftet seg på nytt i 1814 og Dorothea fikk etter hvert flere halvsøsken. Dorthea levde som enke på Valla i Meløy over tre folketellinger, og i skiftet etter John får vi et innblikk i hennes kår der. Som 48 år gammel enke fikk Dorthea ansvaret for 7 barn mellom 8 og 27 år. Ingen av dem er gifte, men nå får hun det travelt med å gifte bort de eldste, og før året er omme har tre av dem fått kirkens velsignelse. Som for så mange andre bød nok Dortheas liv både på opp- og nedturer. Odelssønnen Elling følger opp der faren slapp med gårdsdrifta, og går i tillegg til innkjøp av ei not. På denne måten gjør han sitt for å sikre framtida til dem alle.

Dorthea har nok mange tunge stunder; sønnen Hans dør på nyttårsaften 1861, bare 14 år gammel. På nyåret 1869 drukner svigersønnen Amund på vei til Lofoten. I 1873 dør både dattera Ingeborg og svigerdattera Karen Anna. De er henholdsvis 32 og 30 år gamle. På seinsommeren 1878 dør odelssønnen Elling, og sommeren 1881 reiser svigersønnen Andreas med fem av barna til Amerika. Året etter følger dattera Christine etter med resten av familien. Men hun får også oppleve gleden med å få 39 barnebarn og 28 oldebarn før hun dør av alderdomssvakhet hos dattera Bente på gården Landmark i 1896, 84 år gammel.

John ble født på Meløy gård i 1808 der faren Jacob Olsen var bonde og ”velhavende jordegodseier”.  John var skipper; han drev den, for kystfolket, viktige jektefarten på Bergen, og han var selveiende bonde på Øvre Valla, hvor han i 1838 eide 2 ½ våg. Det nærmeste vi kommer besetning og utsæd er folketellinga fem år etter Johns død. I 1865 har gården 2 hester, 16 kyr, 29 sauer, 1 gris og 1 geit. De sår 1/16 tønne rug, 1 tønne havre, 5 tønner bygg og setter 15 tønner poteter. På gården er det 26 mennesker. I skiftet etter John får vi vite at det i 1860 ble høstet 140 tønner poteter og 46 tønner korn.
Foto av stikk fra Nordland Fylkesmuseums bildearkiv.n

Jekter på innseiling til Bergen

 

John ble født på Meløy gård i 1808 der faren Jacob Olsen var bonde og ”velhavende jordegodseier”. John var skipper og selveiende bonde på Øvre Valla, hvor han i 1838 eide 2 ½ våg. Det nærmeste vi kommer besetning og utsæd er folketellinga fem år etter Johns død. I 1865 har gården 2 hester, 16 kyr, 29 sauer, 1 gris og 1 geit. De sår 1/16 tønne rug, 1 tønne havre, 5 tønner bygg og setter 15 tønner poteter. På gården er det 26 mennesker. I skiftet etter John får vi vite at det i 1860 ble høstet 140 tønner poteter og 46 tønner korn.

Når alle utgifter er trukket fra har boet ei beholdning på 5.883 Speciedaler og 49 Skilling. Når man ser i det samme skiftet at ei ku takseres til mellom 8 og 12 Speciedaler får man et inntykk av familiens økonomiske stilling. Dette skiftet er omfattende og gir et godt inntrykk av hvordan en selveiende bonde og jekteskipper levde på midten av 1800-tallet. Dorothea og John har i sitt eie både bokskap, sofa, putestoler, gardiner, porselen, sølvskjeer samt speil og malerier på veggene, og i ”Præstekammeret” henger det ei dundyne verdt det samme som ei ku.

Vi ser også at de kjøpte, eller mest sannsynlig byttet til seg mel mot fisk av pomorene, dette handelsfolket fra Kvitsjøen og Kolahalvøya som drev sin virksomhet langs kysten av Nord-Norge helt fram til den russiske revolusjonen i 1917.

LES HELE SKIFTET.

 

ETTERKOMMERE vi foreløpig vet om, april 2011:

Barn: 7 født mellom 1833 og 1852

Barnebarn 39 født mellom 1858 og 1886

Oldebarn 89 født mellom 1883 og 1923

Tippoldebarn 203 født mellom 1903 og 1963

2 x tipp oldebarn 365 født mellom 1927 og 1996

3 x tipp oldebarn 492 født mellom 1953 og 2008

4 x tipp oldebarn 176 født etter 1989

5 x tipp oldebarn 3 født etter 2007


Comments are closed.