Elling Christoffersen, Fiskvåg 1676 – 1730

Skifte etter Elling Christophersen, Fiskvåg 1731

Comments are closed.