Elling Olai Jensenius Dahl Johnsen

Født 29.04.1841, heimedøpt 16.06., stadfestet i Meløy kirke 27.06. samme år. Han ble konfirmert samme sted 21.06.1857, døde 28.08.1878, og begravet samme år i Meløy – 37 år gammel.

Gift 1.gang 31.12.1860 i Meløy med Karen Anna Larsdatter, født 1843 på gården Rørvik i Vågan, døde 07.10.1873 på Valle og begravet 02.11. samme år i Meløy. Hun var datter av Lars Olsen Rørvik og Marta Evensdatter. Elling er 19 og Karen Anna bare 17 år når de gifter seg. Elling overtok Øvre Valle (Valla) etter sin far som døde i 1860. Ved folketellinga i 1865 er her et stort hushold, hele 26 personer bor på gården. Husbondsfolk sitter som selveiende bønder, og er unge; Elling er 24 år og Karen er 22, og de to døtrene Maria og Helena er henholdsvis 2 og 1 år. Her bor også ”Gaardbrugerens Moder”, Dorothea 53 år gammel, som ”Føderaadsenke” med døtrene Sofie på 22 og Bente på 14 og Ellings svigerforeldre på 64 og 57 år. De huser også tre ”Logerende Fiskere” hvorav den ene er gift og bor sammen med sin kone og deres ett år gamle datter. I tjeneste har Elling og Karen 6 tauser mellom 8 og 33 år og 4 drenger mellom 14 og 27 år. Som om ikke dette skulle være nok har de ei 5 år gammel fosterdatter og en 27 år gammel skredder boende på gården. Dette er ikke bare folk som er født i regionen; en av drengene er fra Lom i Gudbrandsdalen, to av tausene fra Vågan, Karens foreldre er født i Snåsa, to av fiskerne og ei av tausene er fra Fåberg. De tre siste heter Holm til etternavn og er sannsynligvis søsken. Det er en ung gjeng som sammen driver denne gården i 1865; med unntak av ”Føderaadsenken” og Ellings svigerforeldre, er alle mellom 1 og 35 år gamle.

På gården er det 2 hester, 16 kyr, 29 sauer, 1 geit og 1 gris. De sår 1/16 tønne rug, 1 tønne havre, 5 tønner bygg og setter 15 tønner poteter. Tallene for utsæd er helt sikkert ikke for høye, man trakk heller gjerne litt fra for å redusere skatten.

I 1873 dør Karen, og Elling sitter som 32 år gammel enkemann med de to døtrene Maria på 10 og Helena på 9 år. Elling og Karen hadde også ei datter som døde rett etter fødselen og en sønn som døde fire måneder gammel:

 

Elling gifter seg 2.gang 25.09.1875 med sin tremenning Anne Elisabeth Hvid Tostrup, født 09.05.1837 på Øra og døpt 28.05 samme år i Meløy. Hun døde av hjerneblødning 10.06.og ble begravet og jordfestet 19.06.1909. Anne var enke etter skipper Erik Andersen Døsvik som døde i 1872 og datter av John Christian Tostrup, Øra i Meløy (døpt 27.03.1808, døde 23.09.1851) og hustru – gift 09.11.1834 – Berith Andreasdatter Dahl, født i 1807 i Trondheim, døde 26.12.1894.

Ved folketellinga i 1875 bor det 17 mennesker på gården og Elling er fortsatt selveiende bonde. Foruten Elling og Anne med sine døtre, bor fortsatt ”Føderaadsenken” Dorothea som nå er blitt 63 år gammel, og Ellings svigermor fra første ekteskap der. Hun ”Forsørges af Svigersønnen”.

De har 3 drenger mellom 20 og 32 år og 4 tauser mellom 17 og 24 år. Den ene av tausene er Ellings søster Bente Marie. Her bor også en losjerende styrmann og fisker på 29 år og en fisker på 23 år.

Gården har 2 hester, 12 kyr, 30 sauer og en gris. De sår 4 tønner bygg, 2 tønner havre og setter 12 tønner poteter. Sammenligner vi med 1865 er det nå færre kyr, de sår om lag samme mengde korn, men setter mindre poteter. I tillegg til å drive gården satser Elling også på sildefiske . I 1875 er han oppført som noteier. Hovedbruket er registrert som bustad nr. 68.

Tidlig på høsten 1878 døde Elling, bare 37 år gammel. Kirkeboka sier ingen ting om hva dødsårsaken er, men det er notert at lege har vært tilkalt. Etter bare tre års ekteskap er Anne Elisabeth enke for andre gang og sitter med ansvaret for seks mindreårige: De to jentene Elling hadde fra første ekteskap; de er nå 13 og 14 år gamle. Videre har hun sine egne jenter fra første ekteskap som dette året er 12, 10 og 8 år. I tillegg har hun og Elling de to jentene Anna på to år og Edel på 7 måneder.

 

Barn av Elling Olai Jensenius Dahl Johnsen og Karen Anna Larsdatter.

1. Maria Magdalena Johnsen, født i 1864 på Øvre Valle og døde i 1886 i Warren Minnesota. Gift med Mathias Albert Tostrup, født i 1846 på Øra. Ingen barn.

 

2. Helene Johanna Johnsen, født i 1865 på Valle og døde i 1894 i Viking Minnesota. Gift med Thomas Loge, født i 1859 i Flekkefjord, døde i 1913. 6 barn

 

3. Laura Johanna Johnsen, født og døde i 1867.

 

4. Jonas Ditløv Adolf Johnsen, født og døde i 1869.

 

Barn av Elling Olai Jensenius Dahl Johnsen og Anne Elisabeth Hvid Tostrup.

1. Anna Elisabeth Johnsen, født i 1876 på Valla og døde i 1960 i Oslo. Gift med Haakon Martin Evjenth, født i 1865 i Bodin og døde i 1934. 2 barn.

 

2. Edel Marie Johnsen, født i 1878 på Valla i Meløy. Døde i 1967 i Viking i Minnesota. Gift med Christian Severin Samuelsen, født i 1875 i Mandal, døde i 1925 i Viking. 4 barn.

 

IV. Generasjon etter Dorothea Michaeline Angel og John Jacobsen

Ellings barnebarn

Barn av Helene Johanna Johnsen og Thomas Loge.

1. Ella Maria Kornelia Loge. Født i 1886 i Viking, Minnesota. Døde i Viking 93 år gammel. Gift med Gustaf Adolph Sustad, født i 1876 i Tosse, Dalsland i Sverige, døde i 1954 i Viking. 4 barn.

 

2. Elise Theresa Loge, født i 1887 i Viking. Gift med Albert Sigfred Peterson, født i1885 i Viking.

1 barn.

 

3. Conrad Severin Loge, født i 1889 i Viking. Gift og hadde to sønner i Canada.

 

4. Harold Tobias Loge, født i 1891 i Viking, døde i 1935 i Minneapolis. Gift i 1918 i Gaylord, Minnesota. 2 barn.

 

5. Anna Mathilde Loge, født i 1892, døde i barsel i januar 1917. Gift med Helmer Thune, født i 1880, døde i 1940. 4 barn.

 

6. Henry Martin Loge, født 20.01. 1894. Gift og bosatt i staten Washington. 3 barn.

 

Barn av Anna Elisabeth Johnsen og Haakon Martin Evjenth.

1. Annemarta Evjenth, født i 1913 i Bodø. Gift med Johan Collett Müller Borgen, født i 1902, døde i 1979 i Oslo. 3 barn.

 

2. Else Evjenth, født i 1914, døde i 1974. Gift med Odd Meidell, født i 1920 i Bergen, døde i 1970.

4 barn.

 

Barn av Edel Marie Johnsen og Christian Severin Samuelsen.

1. Solveig Bergljot Samuelsen, født i 1909 i Viking. Gift med sin slektning Bjarne Håkon Westberg, født i 1902 på Valla i Meløy.

 

2. Arne Erling Samuelsen, født i 1911 i Viking. Gift 1. gang med Hildegard Ellevine Petersen, født 1909 i Viking. Hun døde 30 dager etter sitt annet barns fødsel i 1942 i Viking. 2 barn.

Gift 2. gang med Elvira Bollman Carlson, født i 1915.

 

3. Maalfrid Kellrun Samuelsen, født i 1913 i Viking, døde i 1997 i Cadillac i Michigan. Gift med Clarin Fredrick Fredrickson, født i 1918 i Ismay i Montana, døde i 1980 i Gladstone i Michigan.

2 barn.

4. Ingrid Synnøve Samuelsen, født i 1916 i Viking. Gift med Leo Swan Kurrti, født i 1915 i Binford i North Dakota. 4 barn,

 

Nye familienavn som kommer inn i slekten for første gang i 4. generasjon: Sustad, Peterson, Thune, Borgen, Meidell, Westberg, Fredrikson og Kurrti.

 

V. Generasjon etter Dorothea Michaeline Angel og John Jacobsen er født mellom 1909 og 1957:

I denne generasjonen fikk Elling 30 oldebarn.

Nye familienavn som kommer inn i slekten for første gang i 5 generasjon: Warnes, Uggerud, Alme, Falck, Sidselrud, Kapstad, Buck, Roald, von Antwerp Vogt, Schweitzer, McMartin og Page.

 

 

VI. Generasjon etter Dorothea Michaeline Angel og John Jacobsen er født mellom 1933 og 1988:

I denne generasjonen fikk Elling 61tippoldebarn.

Nye familienavn som kommer inn i slekten for første gangi 6.generasjon: Olson, Bowlby, Lerud, Danter, Potucek, Hegg, Sørensen, Smith, Rausch, Cline, Mauritson, Marsh, Sullivan, Gozdal, Beyer, Skjold og Cary.

 

VII. Generasjon etter Dorothea Michaeline Angel og John Jacobsen er født mellom 1959 og 2005.

I denne generasjonen vet vi foreløpig om at Elling har 79 2 x tipp oldebarn.

Nye familienavn som kommer inn i slekten for første gang i 7.generasjon: Craig Lerud, Wright, Moore, Huus, Swanson, Arnseth, Moen, Bateman, Guenther, Caspersen, Kramer, Borts, Ludvik, Witt, Klemz, Barborak og Smith.

 

VIII. Generasjon etter Dorothea Michaeline Angel og John Jacobsen er født etter 1982.

I denne generasjonen vet vi foreløpig om at Elling har 48 3 x tipp oldebarn.

Ingen nye familienavn er kommer inn i slekten for første gang i 8.generasjon:

 

IX. . Generasjon etter Dorothea Michaeline Angel og John Jacobsen er født etter 2007

I denne generasjonen vet vi foreløpig om at Elling har ett 4 x tipp oldebarn

 

Dorothea Michaeline Angell og John Jacobsen har ei stor etterslekt i USA, her representert ved Dennis Warnes med kone, barn, svigerbarn og barnebarn.

Comments are closed.