Judith Volqvartz og Rasmus Angell

Petter Dass

var vår tippoldemor Dorothea Angells tippoldeforeldre. Da de giftet seg skrev diketerpresten Petter Dass bryllupsdikt til dem.

Rasmus (1678-1744) var født i Trondheim som sønn av kjøpmann Morten Mortensen Angell og Maren Christensdatter. Judith (1676-1746) var også født i Trondheim. Hun var datter av notarius publicus Carsten Volqvartz og Kirsten Marcusdatter Angell.
Judith ble første gang gift 17 år gammel med handelsmannen i Åkvika på Dønna, Benjamin Peitersen Dass, bror av dikterpresten Petter Dass. Benjamin og Petter tilhørte Benkestok-slekta gjennom sin mor, Maren Petersdatter Falch.
Judith var Benjamins 3.kone, og han var 26 år eldre enn henne. Da han døde i 1702 satt Judith igjen med fire små barn, bare 26 år gammel. For Hr. Petter ble det nå viktig å finne et godt gifte til sin brors enke, og dermed en ny driver til virksomheten i Åkvika. Han var helt sikker fornøyd, for han skrev et bryllupsdikt til dem som i dag er kjent som ”Fiskervise” , men originalen var ”Brudlopsdigt til Rasmus Angell i Nordlandene”. Vi ser at Hr. Petter leker seg med Angell-navnet, og kommer med et stikk til de frierne som kom for seint.

Akvarell av Karl Erik Harr

Brudlops Digt

Til Rasmus Angell i Nordlandene
Af Petter Dass

 

 

 

 

1.
Det hender sig ofte
En Mand på sin Tofte
Har sat sig i Baad,
Og siddet i Slimme
Saa mangen en Time
Men intet har faad.
2.
Med Møye tit stræfvis
Tit kastes forgjævis
Det Snøre for Bord
Det er ey hvers Lykke
En Flyndre at rykke
Med Angel og Snor
3.
Thi Flyndren som Laxen,
Hun bider ey straxen,
Gemeenlig er Seen.
Jeg kjender de Drenge
Der Slimmet har lenge,
Fik aldrig et Been.
4.
Men Rasmus vor Frende
Sin Angel kand vende
Med bedre Profit;
Han kastet ud Afnet
Drog straxen i Fafnet
Den Smucke Judith
5.
Hand skufet ud Baaden,
Og Gud gaf ham Naaden
At hitte det Støe,
Hvor hand der alleene
Opdrog en Sirene
Ved Dønnen den Øe.
6.
Sirenen var yndig
Og Fiskeren skyndig
Thi løktes det Snart;
Han passede tiden:
Der andre kom siden,
Da var det alt klart.

Dette er de 6 første av i alt 16 vers. De resterende 10 vil du finne i Slektsboka.

Man vet ikke med sikkerhet når bryllupet sto, men kan anta at det var i 1703 eller 1704. Judith og Rasmus fikk 10 barn sammen, den siste i januar 1719.

Ordforklaring: Slimme- ifølge Ivar Aasen ble verbet slimme brukt om fiskere som satt lenge og ventet på bitt. Slimme har også vært brukt som substantiv, ”sitte i slimme” kan da oversettes med ”sitte i venting”.

 

Comments are closed.