Slektsboka

Vi har som mål å lage ei innbundet bok med stive permer og høy papirkvalitet. Selv om Dorothea og John har mange nålevende etterkommere, er det ikke godt å si hvor mange som kan tenke seg å kjøpe boka når den blir ferdig. Den skal selges til kostpris, men med et forholdsvis lite opplag som det her er snakk om, vil den likevel bli dyr. Vi håper prisen ikke vil overskride 500 kroner.
Bokas innholdet vil bli bygd opp som et ”timeglass” med Dorothea og John i den trange passasjen. De er med andre ord bokas ”nullpunkt”. Målet er å få med alle deres etterkommere og så mange som mulig av deres forfedre.
Vi sitter på en god del opplysninger når det gjelder Dorthea og John sine forfedre, men når det gjelder deres etterkommere vil det være helt opp til dere som sender oss opplysninger hva som skal komme med.  Skriv litt om yrke, utdanning, hobby osv, og legg ved bilder. Etter kopiering sender vi bildene i retur. Dette skal ikke bli ei bok som bare inneholder ei opplisting av navn og årstall.
Slektsboka vil forhåpentligvis kunne utgis om ett til to år, men for å nå dette målet trenger vi hjelp fra alle etterkommerne til Dorothea og John. For å gjøre det så lett som mulig for den enkelte har vi laget et opplysningsskjema som kan besvares pr. e-post.
SKJEMAET FINNER DU HER
Dersom du vet, eller tror at du tilhører denne greina av Benkestok-slekta, ber vi om at du tar kontakt med oss gjennom dette skjemaet. Er det noen spørsmål du ikke kan, eller vil svare på, så hopp over disse. Husk å svare på spørsmålet nederst på side 2. Returner skjemaet til:
einride@benkestokslekt.no med kopi til   halvor@benkestokslekt.no

Ei slektstavle i stort format vil følge boka. Denne vil gi oversikt over Dorothea og John sine forfedre. For å gjøre det hele så oversiktlig som mulig, vil det for samme person bli referert til samme nummer i slektstavla som i boka. Her vil du enkelt kunne se hvordan de forskjellige familiene griper inn i hverandre. Denne veven er mange ganger innfløkt, for i familier som satt på store verdier var det mye inngifte, dette for å beholde kontroll over slektas eiendommer. Fem av Dorothea og John sine tippoldeforeldre var faktisk benkestoker, og i Angel- /Blix-slekta var det flere som giftet seg med søskenbarn og tremenninger.
Slektstavla vil også inneholde en tidsakse relatert til store historiske hendelser.
Vi har her tatt med ei enkel slektstavle som viser hvordan Dorothea og John er i slekt.
Det er også markert hvor slektene Angell, Smør, Soop, Blix osv kommer inn i slekta.
SLEKTSTAVLA FINNER DU HER

Comments are closed.