Vår kompetanse – Din garanti

Hagespesialisten AS gir deg trygghet for at du får kvalitet i alle ledd. Vi legger vekt på å videreutdanne våre medarbeidere og er en aktiv part i utviklingen av vår bransje.  Til sammen så innehar vi over 50 år med mestererfaring innen bransjen. Les om våre kvalifikasjoner og engasjement og vær trygg på at vi garanterer et godt resultat.

Hagespesialisten AS har 3 dyktige medarbeidere med mesterbrev.

Mesterbrevutdannelsen er en utdannelse som kan gjennomføres i form av heltidsstudier eller kveldsstudier. Dette er et krevende studium som gir gode kvalifikasjoner innen markedsføring, økonomi, faglig ledelse samt god forståelse og innsikt i gjeldende lover og regelverk.

For Gå inn på www.mesterregisteret.no og les mer om oss.

Hagespesialisten AS har 6 dyktige medarbeidere med fagbrev.

For å få fagbrev må man gjennomføre en 4 årig fagutdannelse som innebærer både skolegang og praktisk erfaring i en bedrift. Utdannelsen avsluttes med en fagprøve der lærlingen må beherske elementer innen alle reelle områder innenfor faget. Vi har i dag 2 lærlinger. Alle lærlinger hos Hagespesialisten AS får sin utdannelse kvalitetssikret gjennom SOA (Senter for opplæring i annleggsgartnerfaget) og de får individuell oppfølgingfrem til fagprøven er bestått. Gå inn på www.soasenter.no og få en oversikt over alt våre lærlinger skal igjennom.

Hagespesialisten AS har sentral godkjennelse.

Sentral godkjenning av foretak gir deg som kunde sikkerhet for at bedriften har et velfungerende internkontrollsystem og kvalitetssikringssystem, samt at foretaket er forhåndsgodkjent for arbeider som ansvarsbelegges etter plan- og bygningsloven. Gå inn på www.be.no og les mer om hva  tiltaksgrupper innebærer.

Hagespesialisten AS er godkjent miljøfyrtårn. 

Hagespesialisten AS ønsker å gå foran som en miljøbedrift. Gjennom vårt arbeid er miljøet i fokus . Det gjelder alt fra forbruk av kjemikalier til innkjøp av produkter produsert på en miljøvennlig måte. Vårt engasjement i miljøet hjelper deg som kunde i ditt valg av sammarbeidspartner.

Les mer om miljøfyrtårn.

Bedømming av fagprøver.

Daglig leder Torgeir Koteng er engasjert gjennom Akershus fylkeskommune som sensor ved bedømming av fagprøver. Gjennom sitt engasjement er han delaktig i utviklingen av nasjonale retningslinjer for fagprøver. Gå inn på www.yrke.no og les mer om fagopplæringen.

Hagespesialisten AS er en HMS-sertifisert bedrift.

Hagespesialisten AS ble sertifisert av Henning Knudsen som i rapporten skriver;

«…Hagespesialisten AS virker som en seriøs og veldrevet virksomhet, som legger vekt på å drive et systematisk HMS arbeid…» 8. mars 2010

Bransjeorganisering.

Hagespesialisten AS er medlem av NAML (Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører). Medlemskap i bransjeorganisasjonen skal fremme medlemmenes faglige, økonomiske, merkantile og sosiale interesser, ivareta annleggsgartnerens tradisjonsrike betydning, samt øke medlemmenes og de ansattes fagkunnskaper gjennom kurs og opplæringstiltak. www.naml.no

Medlemskap i NHO.

Gjennom vårt medlemskap i NHO sikrer vi oss tilgang til oppdatert informasjon og regelverk, samt et stort bransjenettverk og muligheter for hjelp med tariffavtaler, kurs med mer. www.nho.no

Våre ansatte

Torgeir Koteng

Daglig leder
90 91 93 70
torgeir@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev (1996) og Mesterbrev (1998)
Autorisasjoner: Sprøytesertifikat, maskinfører gravemaskin, hjullaster og truck
Ansvarsområder: Befaringer, tilbudsregning, anleggsleder

Øyvind Johansen

Nestleder, prosjektkoordinator
90 76 55 80
oyvind@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev (1994) og Mesterbrev (1998), Anleggsgartnertekniker (2013)
Autorisasjoner: Sprøyteserfikat, maskinfører gravemaskin, hjullaster og truck.
Ansvarsområder: Befaringer, vedlikeholdsansvarlig, anleggsleder, tilbudsregning

Knut Bjørnereim

Prosjektkoordinator
99 31 93 70
knut@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev (2008), Mastergrad i skogbruk fra UMB, Agronom
Autorisasjoner: Sprøytesertifikat, sikkerhetskurs motorsag, liftfører, undervisningskompetanse i naturbruk/naturfag
Ansvarsområder: Leder av vedlikeholdsavdelingen, beplantning, beskjæring.

 

Jeanett Lenoci Hagadokken

Prosjektkoordinator
48 09 03 00
jeanett@hagespesialisten.no


Utdannelse: Fagbrev (2003)
Autorisasjoner: Verneombud
Ansvarsområder: Hms, koordinator veivedlikehold, beplantning, beskjæring, tegning/illustrasjon

Christian Worren

Prosjektleder, maskinfører
481 38 480
christian@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev (2012)
Autorisasjoner: Maskinførerkurs
Ansvarsområde: Lastebil, maskiner, murer, trapper, belegg, massehåndtering

Sonja Koteng

Prosjektkoordinator
48 09 03 00
jeanett@hagespesialisten.no


Utdannelse: Fagbrev (1994) og Mesterbrev som blomsterdekoratør (1998)
Ansvarsområde: Blomsterbinding, dekorasjoner, arrangementer, kontor, arkivering og systematisering

José Antonio Alba López

Prosjektleder, lastebilsjåfør
jose@hagespesialisten.no

Autorisasjoner:  Maskinfører, arbeid langs vei,
Ansvarsområder: Støping av dekker og murer, belegg, snekring, logistikk, armering, forskaling

Richard Müller

Prosjektleder
richard@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev
Autorisasjoner: Arbeid langs vei
Ansvarsområder: Skifer, murer, fuging, liming, vannanlegg, beplantning

Anders Furu

Prosjektleder
93 05 08 07
anders@hagespesialisten.no

Utdannelse: fagbrev
Autorisasjoner: varme arbeider, arbeids langs vei,
Ansvarsområder: betong, Snekring, belegg, beplanting, murer, logistikk

Luis Marcelo Pérez Acosta

Fagarbeider
marcelo@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev
Autorisasjoner: Varme arbeider
Ansvarsområder: Skifer, murer, belegg, kantstein

Henrik Højfeldt

Lærling
henrik@hagespesialisten.no

Autorisasjoner: Varme arbeider
Ansvarsområder: Vedlikehold, beskjæring, beplanting, belegg, egen læring

Ada Elg

Lærling
ada@hagespesialisten.no

Autorisasjoner: Liftfører, maskinfører, arbeid langs vei,
Ansvarsområder: Vedlikehold, beskjæring, beplanting, belegg, murer, kantstein, HeatWeed, egen læring

Morten Elias Johansen

Praksiskandidat
morten@hagespesialisten.no

Autorisasjoner: Arbeid langs vei
Ansvarsområder: Beplanting, belegg, vedlikehold, tegning/illustrasjon, 3D-modellering, egen læring

Faglig kompetanse og operativ kapasitet

Hagespesialisten AS jobber mye med utfordrende og spennende prosjekter Vi har lang erfaring i nyanlegg og vedlikehold av prosjekter som krever høy standard. Våre medarbeidere har bred kompetanse, og ved behov for ytterliger spesialkompetanse leier vi inn personell for å kunne opprettholde våre kvalitetskrav.

  • Innenfor egne rekker har vi også kompetanse i rens og sealing av faste dekker, og har spesialkompetanse på produkter og annet gjennom SealTech. Vi kan rense faste dekker uten bruk av kjemikalier.
  • Vår blomsterdekoratørmester bidrar gjerne med pynting og dekorering ved ulike arrangementer.
  • Vår medarbeider med mastergrad fra UMB har hovedansvaret for vedlikeholdet. I tilegg har vi tett samarbeide med fagutdannede arborister ved behov.

strommen

Operativ kapasitet 

Hagespesialisten AS har pr 1. oktober 2014 16 ansatte og har en organisasjon bestående av

Skjermbilde 2016-04-11 kl. 10.23.43

  • Det er 2-3 mann i hver gruppe avhengig av behov og oppdragstype.
  • Hagespesialisten AS har en bilpark bestående av  kjøretøy som er helfolierte og tilnærmet identiske.
  • Alle ansatte har uniformsplikt med logo lett synlig på alle klær, samt HMS-kort for Bygge- og anleggsnæringen i Norge, utstedt av Arbeidstilsynet.

Hva vil det koste?

Nedenfor følger en veiledende prisoversikt over en del av våre vanligeste arbeider. Prosjektets størrelse og beliggenhet vil også ha innvirkning på den endelige prisen. Alle priser er eks. Mva.

Ta kontakt så lager vi et tilbud på arbeidet hos deg. Eller prøv vår priskalkulator som gir deg mulighet til regne på ditt eget prosjekt. Det vil gi en ca pris på arbeidene du ønsker utført.

Skjermbilde 2016-04-11 kl. 10.39.13 Skjermbilde 2016-04-11 kl. 10.39.23 Skjermbilde 2016-04-11 kl. 10.39.35 Skjermbilde 2016-04-11 kl. 10.39.44 Skjermbilde 2016-04-11 kl. 10.39.51

Samarbeidspartnere

Hagespesialisten har som målsetning at vi skal kunne løse alle oppdrag. For å sikre den gode kvaliteten vi legger vekt på er vi også avhengige av gode samarbeidspartnere.

2016 © Kopirett - Hagespesialisten