Untitled Document Hagespesialisten - Kalkulator
Hagekalkulator

Vår kalkulator gir deg et omtrentlig overslag over hvilke kostnader som vil påløpe.
Det kan være store variasjoner i logistikk og materialforbruk på de ulike prosjektene. Derfor vil det også påløpe riggkostnader i forhold til oppdragets omfang.

Vi kommer selvfølgelig på befaring og gir tilbud på ditt prosjekt.
Kalkulatoren er basert på de mest etterspurte oppdragene, men vi hjelper naturligvis gjerne med andre typer prosjekter også.

 
  Røde felt er påkrevet!
Navn:
Epost:

(Bekreftelse blir sendt til denne adressen)
Annet:

Antall
 
Kostnad
Faste dekker
kvm
Grunnarbeider.
Posten inkluderer fjerning av masser, utlegging av fiberduk og fundamentering med steinmasser.
meter
Montering av granittkantstein str 10 x 25 cm.
Monteres i betong.
kvm
Montering av belegningsstein type tromlet gråmix.
(Posten inkluderer finavretting, montering, tilpassing og fuging med spirehemmende fugesand).
kvm
Tillegg for oppgradering til Litofix fugesand.
kvm
Rens og sealing av belegningsstein.
kvm
Montering av brostein i subbus (5 cm tykkelse).
Posten inkluderer finavretting, montering, tilpassing og fuging med korning.
kvm
Montering av brostein tykkelse 10 cm.
Posten inkluderer finavretting, tilpassing og montering i løsmasser samt fuging med korning.
kvm
Montering av Oppdal Skifer (storbrudd).
Posten inkluderer finavretting, tilpassing og montering i løsmasser sant fuging med korning.
kvm
Tillegg for oppgradering til wdv fugesand (epoxybassert).
kvm
Montering av murer i naturstein.
Posten inkluderer finavretting, tilpassing og montering i betong samt bakstøping med betong.
trinn
Montering av trapper i naturstein. (Pr. trinn med bredde 120 cm)
Posten inkluderer finavretting, tilpassing og montering.
kvm
Montering av treterrasser med Kebony.
Monteres uten synlige skruer.
Posten inkluderer bjelkelag med 48x198 imppregnert, tilpassing og montering av 28x145 mm Kebony SYP.
kvm
Støping av dekke til garasje, uteboder, terrasser etc.
Posten inkluderer isolering, armering og støping med B35 MF45 i ca 12 cm tykkelse avrettet til +-2mm.
kvm
Montering av Asfalt AGB 8-11.
Tykkelse 4 cm.
Plen og plante
lass
Tilføring og utlegging av god plantejord til plen og beplanting.
Ett lass er ca 10 m3.
kvm
Finraking, gjødsling, kalking og montering av ferdigplen.
kvm
Innplanting med komposisjon av vintergrønt og bladfellende.
Ferdig plantet med 8 cm bark.
kvm
Sprøyting mot ugress i beplantninger og faste dekker.
(Arealer opp til ca 600 m2). Posten inkluderer arbeid,
kjørekostnader og sprøytemidler.
kvm
Plenklipping som fast oppdrag.
Posten inkluderer klipping med sitteklipper. Avklipp blir liggende.
Totalt:

     

Vi har utstyr tilpasset både små og store oppdrag, og vi sørger gjerne for klipping gjennom hele vekstsesongen. Vanligvis klipper vi omlag 20 ganger pr. sesong, og gresset vokser fra mai til oktober. Vi klipper helst en gang pr. uke tilpasset behov for å sikre plenen optimale vekstvilkår. Om våren er behovet for klipping større, derfor blir det noe mer intensivt denne tiden.

Vi har bred kunnskap om ugress, og vi vet hvordan vi best skal bekjempe de ulike sortene. Vi benytter minimalt med herbicider og tilfører det lokalt etter behov. På denne måten kan vi sikre vakre bed samt singel eller belegg fritt for ugress. En fast vedlikeholdsavtale innebærer at vi ser til anlegget og behandler mot ugress omlag 10 ganger pr sesong.

En god innplantning gir spenning og variasjon gjennom sesongen. Blomstringen er flott, men det kan også grenfarger, bladformer, bark, frukt kongler og annet være. Vi tilpasser alt dette etter dine ønsker og til stedet som skal beplantes.

Det er flere forhandlere av ferdigplen, og det finnes også ulike typer plen på markedet. Vi har kontakt med forhandlere som leverer plen av høy kvalitet. Ved å benytte deres produkter kan vi legge en flott plen som etablerer seg raskt.


Bildet under er tatt umiddelbart etter montering.

God matjord inneholder godt blandet sand, torv og leire. Den kan også være tilsatt næring som gjødsel og kalk. Vi leverer jord i små eller store mengder, med lastebil eller bilhenger med tipp. Jorda er tilpasset planter eller plen, og vi stiller høye krav til kvalitet på all jord vi leverer.

 

Asfalt regnes som ferskvare. Fra den blir hentet til den er ferdig lagt bør det ikke gå over 5 - 6 timer. Da må alt være klargjort på forhånd. Det trengs mye spesialverktøy for å få en fin og slett overflate.

Betong finnes i mange ulike kvaliteter. Vi finner den typen som passer best til hvert enkelt oppdrag.

Ved montering av terrasser lager vi gjerne gode utegulv. Om ønskelig kan de monteres uten synlige skruer. Da holder gulvet seg flott over lang tid.

En trapp som skal være god å gå i må tilpasses brukerne. Trapper i barnehager bygges annerledes enn f. eks. trapper i offentlige bygninger. Vi bygger trapper tilpasset den enkelte kundes behov og stil.


Her vises en trapp med massive granitt trinn.

Det er store ulikheter i monteringen av ferdig tilhugde elementer og en mur med steiner av ulik størrelse. Montering av ulikt formede steiner krever god fagkompetanse.

Bildet viser en mur i Førde-granitt.

Fuging av brostein og skifer med wdv gir en veldig sterk og pen fuge. Det gir den siste finishen på anlegget.

Tilhugging av skifer er presisjonsarbeid. Det gir et tidløst og vakkert utseende.

Et tradisjonsrikt håndverk som å montere brostein er tidkrevende om man skal oppnå gode resultater. Det er nærmest uslitelig og blir bare flottere med årene.

Vi kan legge brostein som er forhåndsmontert på nett. Dette gir en langt raskere montering. Ved å benytte fugemateriale som er tilpasset denne type montering gir det en god løsning.

Ved rensing av belegg benytter vi en varmtvannsvasker som gir en temperatur på over 100 grader. Dette er for å koke bort urenheter, alger, grønske og frø. Deretter legger vi på en impregnering som forhindrer forvitring av steinene.

Litofix gir en fastere fuge som ikke vaskes ut over tid. I tillegg hindrer den ugressvekst i større grad enn annen fugesand.

Belegningsstein finnes i mange farger og varianter. Her er en populær utgave med tromlet brunmix.

Kantstein kan brukes til å ramme inn bed, lage flotte overganger fra belegg til plen eller som her hvor den sørger for at singelen holder seg på gårdsplassen. Vi støper betong bak kantsteinen for at den skal tåle tøff belastning og holde seg på plass år etter år.

Grunnarbeidet er fundamentet som gjør at anlegget fungerer stabilt år etter år. Fundamentet må være tilpasset det enkelte prosjektet. Ulike oppgaver krever ulike fundament. Vi har kunnskap og maskiner til alle oppgaver.