Vår kompetanse – Din garanti

Hagespesialisten AS gir deg trygghet for at du får kvalitet i alle ledd. Vi legger vekt på å videreutdanne våre medarbeidere og er en aktiv part i utviklingen av vår bransje.  Til sammen så innehar vi over 50 år med mestererfaring innen bransjen. Les om våre kvalifikasjoner og engasjement og vær trygg på at vi garanterer et godt resultat.

Hagespesialisten AS har 3 dyktige medarbeidere med mesterbrev.

Mesterbrevutdannelsen er en utdannelse som kan gjennomføres i form av heltidsstudier eller kveldsstudier. Dette er et krevende studium som gir gode kvalifikasjoner innen markedsføring, økonomi, faglig ledelse samt god forståelse og innsikt i gjeldende lover og regelverk.

For Gå inn på www.mesterregisteret.no og les mer om oss.

Hagespesialisten AS har 6 dyktige medarbeidere med fagbrev.

For å få fagbrev må man gjennomføre en 4 årig fagutdannelse som innebærer både skolegang og praktisk erfaring i en bedrift. Utdannelsen avsluttes med en fagprøve der lærlingen må beherske elementer innen alle reelle områder innenfor faget. Vi har i dag 2 lærlinger. Alle lærlinger hos Hagespesialisten AS får sin utdannelse kvalitetssikret gjennom SOA (Senter for opplæring i annleggsgartnerfaget).

www.soasenter.no

Hagespesialisten AS har sentral godkjennelse.

Sentral godkjenning av foretak gir deg som kunde sikkerhet for at bedriften har et velfungerende internkontrollsystem og kvalitetssikringssystem, samt at foretaket er forhåndsgodkjent for arbeider som ansvarsbelegges etter plan- og bygningsloven. www.dibk.no

Hagespesialisten AS er godkjent miljøfyrtårn. 

Hagespesialisten AS er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2010 og en foregangsbedrift på innovasjon og moderne produkter i utemiljø. Vi er opptatt av bærekraft under produksjon, i valg av material og løsninger. Ditt uterom vil planlegges og utføres med miljøhensyn i forsetet.

Les mer om miljøfyrtårn.

Gasellebedrift  

Hagespesialisten AS ble i 2016 kåret til Gasellebedrift. Dette er en utmerkelkelse gjort av Dagens Næringsliv i samarbeid med Bisnode for bedrifter med ryddig og voksende økonomi.

Se rapporten her

Bedømming av fagprøver.

Daglig leder Torgeir Koteng er engasjert gjennom Akershus fylkeskommune som sensor ved bedømming av fagprøver. Gjennom sitt engasjement er han delaktig i utviklingen av nasjonale retningslinjer for fagprøver. Les mer om fagopplæringen på

 www.yrke.no

Bransjeorganisering.

Hagespesialisten AS er medlem av NAML (Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører). Medlemskap i bransjeorganisasjonen skal fremme medlemmenes faglige, økonomiske, merkantile og sosiale interesser, ivareta annleggsgartnerens tradisjonsrike betydning, samt øke medlemmenes og de ansattes fagkunnskaper gjennom kurs og opplæringstiltak. 

www.naml.no

Hagespesialisten AS er en HMS-sertifisert bedrift.

Hagespesialisten AS ble sertifisert av Henning Knudsen som i rapporten skriver;

«…Hagespesialisten AS virker som en seriøs og veldrevet virksomhet, som legger vekt på å drive et systematisk HMS arbeid…» 8. mars 2010

Medlemskap i NHO.

Gjennom vårt medlemskap i NHO sikrer vi oss tilgang til oppdatert informasjon og regelverk, samt et stort bransjenettverk og muligheter for hjelp med tariffavtaler, kurs med mer. 

www.nho.no

Kredittvurderes av Bisnode.

Bisnode foretar en tredjeparts kredittvurdering av Hagespesialisten AS. Ved å trykke på logoen vil du få en dagsfersk rapport om vår økonomi.

Våre ansatte

Torgeir Koteng

Daglig leder
90 91 93 70
torgeir@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev (1996) og Mesterbrev (1998)
Autorisasjoner: Sprøytesertifikat, maskinfører gravemaskin, hjullaster og truck
Ansvarsområder: Befaringer, tilbudsregning, anleggsleder

Øyvind Johansen

Nestleder, prosjektkoordinator
90 76 55 80
oyvind@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev (1994) og Mesterbrev (1998), Anleggsgartnertekniker (2013)
Autorisasjoner: Sprøyteserfikat, maskinfører gravemaskin, hjullaster og truck.
Ansvarsområder: Befaringer, vedlikeholdsansvarlig, anleggsleder, tilbudsregning

Christian Worren

Prosjektleder, maskinfører
481 38 480
christian@hagespesialisten.no

Utdannelse: Fagbrev (2012)
Autorisasjoner: Maskinførerkurs
Ansvarsområde: Lastebil, maskiner, murer, trapper, belegg, massehåndtering

José Antonio Alba López

Prosjektleder, lastebilsjåfør
jose@hagespesialisten.no

Autorisasjoner:  Maskinfører, arbeid langs vei,
Ansvarsområder: Støping av dekker og murer, belegg, snekring, logistikk, armering, forskaling

Anders Furu

Prosjektleder
93 05 08 07
anders@hagespesialisten.no

Utdannelse: fagbrev
Autorisasjoner: varme arbeider, arbeids langs vei,
Ansvarsområder: betong, Snekring, belegg, beplanting, murer, logistikk

Henrik Højfeldt

Lærling
henrik@hagespesialisten.no

Autorisasjoner: Varme arbeider
Ansvarsområder: Vedlikehold, beskjæring, beplanting, belegg, egen læring

Svein Hofseth

Praksiskandidat
svein@hagespesialisten.no

Ansvarsområder: Vedlikehold, beskjæring, beplanting, belegg, egen læring

Faglig kompetanse og operativ kapasitet

Hagespesialisten AS jobber mye med utfordrende og spennende prosjekter Vi har lang erfaring i nyanlegg og vedlikehold av prosjekter som krever høy standard. Våre medarbeidere har bred kompetanse, og ved behov for ytterliger spesialkompetanse leier vi inn personell for å kunne opprettholde våre kvalitetskrav.

  • Innenfor egne rekker har vi også kompetanse i rens og sealing av faste dekker, og har spesialkompetanse på produkter og annet gjennom SealTech. Vi kan rense faste dekker uten bruk av kjemikalier.
  • Vår blomsterdekoratørmester bidrar gjerne med pynting og dekorering ved ulike arrangementer.
  • Vår medarbeider med mastergrad fra UMB har hovedansvaret for vedlikeholdet. I tilegg har vi tett samarbeide med fagutdannede arborister ved behov.

strommen

Operativ kapasitet 

Hagespesialisten AS har pr 1. april 2018 12 ansatte og har en organisasjon bestående av

Skjermbilde 2016-04-11 kl. 10.23.43

  • Det er 2-3 mann i hver gruppe avhengig av behov og oppdragstype.
  • Hagespesialisten AS har en bilpark bestående av  kjøretøy som er helfolierte og tilnærmet identiske.
  • Alle ansatte har uniformsplikt med logo lett synlig på alle klær, samt HMS-kort for Bygge- og anleggsnæringen i Norge, utstedt av Arbeidstilsynet.

Hva vil det koste?

Nedenfor følger en veiledende prisoversikt over en del av våre vanligeste arbeider. Prosjektets størrelse og beliggenhet vil også ha innvirkning på den endelige prisen. Alle priser er eks. Mva.

Ta kontakt så lager vi et tilbud på arbeidet hos deg. Eller prøv vår priskalkulator som gir deg mulighet til regne på ditt eget prosjekt. Det vil gi en ca pris på arbeidene du ønsker utført.

Samarbeidspartnere

Hagespesialisten har som målsetning at vi skal kunne løse alle oppdrag. For å sikre den gode kvaliteten vi legger vekt på er vi også avhengige av gode samarbeidspartnere.